Lokaty bankowe – czy warto?

Dzisiejszy poziom oprocentowania jakie mają lokaty bankowe nie powala na kolana. Można powiedzieć, że jest ono symboliczne. 0,5-2,0% rocznie to bardzo mało w porównaniu z tym co mogliśmy dostać kilka lat temu. Jest to oczywiście wynik utrzymywania niskich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Z jednej strony mamy bardzo tanie kredyty, z drugiej jednak śmiesznie niskie korzyści z lokat.

Ja nie jestem w stanie utrzymać lokaty długoterminowej ze względu na moją politykę finansową – potrzebuję gotówki aby korzystać z możliwości inwestycyjnych jakie mogą się pojawić. Okresy jakie są dla mnie interesujące to 1 miesiąc, maksymalnie 3 miesiące.

Jakie oprocentowanie mają teraz lokaty bankowe?

Mój bank oferuje, w „specjalnej dla mnie” ofercie 0,70% przy lokacie jednomiesięcznej i 0,80% przy lokacie trzymiesięcznej. Przy 10000 zł po miesiącu zostanie naliczone 5,83 zł co po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych da 4,72 zł. Jeżeli ulokuję te środki na 3 miesiące zostanie naliczone 20 zł czyli po opodatkowaniu 16,20 zł. Dla porównania będzie to 5,40 zł za miesiąc. Za to, że zamiast wypłacić pieniądze po miesiącu, wypłacę po trzech miesiącach, bank dopłaci miesięcznie 0,68 zł. I to przy całkiem sporej lokacie. Możesz sobie policzyć ile byłoby zysku przy mniejszych lokatach.

Trudno się zatem dziwić, że lokaty terminowe nie cieszą się dużą popularnością. Stało się wręcz regułą, że banki rezygnują z egzekwowania kar za zerwanie lokaty. Wcześniej bywało, że traciło się całość odsetek lub ich znaczną część. Aby zachęcić do oszczędzania powstały różnego rodzaju konta oszczędnościowe, także nisko oprocentowane.

Banki próbują także przyciągać klientów na lokaty oferując promocje lokat. Zdarzają się nawet oprocentowania 4% rocznie. Promocje dotyczą w zasadzie nowych środków.

Niskie stopy procentowe związane są też z niską inflacją. Postanowiłem więc przeanalizować czy w ostatnim czasie lokaty chociaż chroniły przed inflacją.

W powyższej tabeli zawarłem dane dotyczące oprocentowania lokat miesięcznych i inflacji.

Zakres analizy obejmuje ostatnie dwa lata: od lipca 2015 do czerwca 2017. W związku z tym, że oprocentowanie lokat jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych bankach i dość często można spotkać się z ofertami promocyjnymi trudno jest znaleźć poziom oprocentowania, który nadawałby się do analizy. Przyjąłem zatem średniomiesięczną wartość WIBOR1M. W kolejnej kolumnie znajduje się średniomiesięczna inflacja – miesiąc do miesiąca. Wartości ujemne oznaczają deflację czy wzrost realnej wartości złotówki. W kolumnie czwartej podzieliłem WIBOR1M przez 12 miesięcy aby obliczyć ile wyniesie procent odsetek w poszczególnych miesiącach (jako że analizujemy lokaty jednomiesięczne). W ostatniej kolumnie skorygowałem oprocentowanie o wartość inflacji. Wartości dodatnie oznaczają realny zysk, wartości ujemne, okresy kiedy mimo uzyskania odsetek, nasza inwestycja realnie przyniosła stratę.

Oprocentowanie w badanym okresie jest względnie stałe i wyniosło 1,642% rocznie. Mieliśmy także niewielką inflację, ale i tak średnio wynik na lokatach był dodatni. Zupełnie symboliczny 0,112% miesięcznie czyli 1,344%. W moim mniemaniu – zupełnie symboliczny.

Spójrzmy jeszcze jak to wygląda na wykresie.

Jak widać, wahania realnej wartości pieniądza umieszczonego na lokacie, jest w dużej mierze zależne od wahań inflacji.

Pamiętajmy także o podatku od dochodów kapitałowych, czyli o „podatku Belki”. Podatku tego w praktyce nie można uniknąć.

W powyższej tabeli umieściłem dane skorygowane o podatek. W kolumnie pierwszej oprocentowanie pomniejszone o podatek. W kolumnie drugiej, to samo, ale w poszczególnych miesiącach. Ostatnia kolumna zawiera dane z poszczególnych miesięcy z uwzględnieniem inflacji. Po ich uwzględnieniu zostaje nam 0,086% czyli 1,032% rocznie realnego wzrostu wartości naszego kapitału.

A jak to się prezentuje na wykresie? Spójrzmy.

Wykres jest bardzo podobny do poprzedniego, ale przesunięty o wartość podatku.

Żeby jeszcze bardziej zobrazować jak wyglądają zyski z lokat bankowych, przeliczmy to na złotówki.

W powyższej tabeli dokonałem obliczeń odsetek. Pierwsza kolumna to odsetki według WIBOR1M w każdym miesiącu lokaty. Dalej znajduje się policzony podatek w wysokości 19% i kwota po odjęciu tego podatku. Pominąłem w tej tabeli analizowanie wpływu inflacji. Dałoby nam to pokazanie realnej zmiany wartości pieniądza w czasie, ale i tak ostatecznie do kieszeni dostaniemy nominalną wartość oprocentowania z lokaty.

A tak wygląda wykres:

Jak widać średnio z lokaty 10 tyś złotych mogliśmy miesięcznie uzyskać 13,68 zł zysku brutto co po potrąceniu podatku dawało nam 11,08 zł. W pierwszym roku zarobilibyśmy 131,77 zł, w drugim 134,22 zł netto. Razem przez dwa lata można było zarobić 265,99 zł. Dużo? Dla mnie niezadowalająca. Widoczny na wykresie „dołek” to niższe oprocentowanie.

Rentowność inwestycji jest silnie powiązana z ryzykiem. Lokata bankowa należy do jednej z najbezpieczniejszych form inwestowania. Do wysokości 100 tyś EUR są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W związku z małym ryzykiem, oprocentowanie jest także bardzo niskie. Jak opisałem powyżej, w ostatnich dwóch latach jedynie chroni przez inflacją. Owszem zdarzają się atrakcyjne oferty promocyjne, kiedy bank potrzebuje pilnie gotówki, ale nie można na to liczyć ciągle. Sam kilkakrotnie korzystałem z oprocentowania lokat wyższych niż oprocentowanie mojego kredytu hipotecznego. Przy niskich stopach procentowych i w okresach kiedy banki nie potrzebują gotówki, nie ma co liczyć na takie okazje.

Jak już wspomniałem na wstępie, w moim wypadku nie wchodzi w grę inwestowanie na lokatach w dłuższym okresie niż 1 miesiąc. Zapewne analizując lokaty przyjmując inne założenia (np. dłuższe okresy badawcze, dłuższe okresy lokat) można by wyciągnąć inne wnioski. Ja jednak nie chcę zamrozić gotówki na dłużej czekając na okazje. Korzyści jakie mogę osiągnąć z lokat są symboliczne. Nawet jeżeli uwzględnię to, że okresowo moje środki tracą na realnej wartości, jestem w stanie zrekompensować to sobie z nadwyżką na okazjach inwestycyjnych. A co Wy o tym sądzicie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *